Primăria Comunei Cornu Luncii
Comisia de concurs
Nr. 4956/23.06.2021

Proces-verbal încheiat astăzi, 23.06.2021 în urma selectării dosarelor şi a verificării condiţiilor de participare la concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii, care se va organiza în data de 29.06.2021

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare si a O.U.G.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale Dispoziţiei Primarului Cornu Luncii nr.92 din 03.06.2021 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii.

Comisia de concurs nominalizată prin actul administrativ menţionat anterior s-a întrunit în data de 23.06.2021, ora 10.00, şi a procedat la verificarea îndeplinirilor condiţiilor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii, care se va organiza în data de 29.06.2021.

La Registratura Primăriei Cornu Luncii pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii au fost depuse următoarele dosare de concurs:

  • CAJVAN VASILE
  • AIOANEI DORICA
  • ILISIE AURELIA NICULINA
  • RUSU TUDOREL CRISTINEL

Comisia de concurs a verificat îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs şi a constatat că dosarul domnului Cajvan Vasile nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor drept pentru care este declarat RESPINS, iar celelalte trei persoane îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi că dosarele de înscriere conţin documentele stabilite de legislaţia în vigoare precizată în anunț.

Rezultatele selecţiei dosarelor

Pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii au fost depuse următoarele dosare de concurs:

  • Cajvan Vasile – RESPINS
  • Aioanei Dorica – ADMIS
  • Ilisie Aurelia Niculina – ADMIS
  • Rusu Tudorel Cristinel – ADMIS

Comisia de concurs

PREŞEDINTE : PITARU MILICA – Inspector superior la Compartimentul agricol și fond funciar

MEMBRI: BERGHIEVA LIVIU – Inspector superior la Biroul contabilitate – finanțe impozite si taxe locale și CHITICARIU LENUTA – Asistent medical comunitar principal

SECRETAR COMISIE: VODĂ GLORIA RAMONA – Inspector principal la Compartimentul agricol și fond funciar

Proces verbal rezultat selecție dosare concurs asistent medical comunitar