Primăria Comunei Cornu Luncii derulează anul aceasta mai multe proiecte de dezvoltare locală pe segmentele de educație, sănătate, cultură, utilități (apă, canalizare gaz natural). Valoarea proiectelor este de aproximativ 134 de milioane de lei.

Tabelul proiectelor de investiții în Comuna Cornu Luncii

Nr. CrtDenumire proiect/ProgramPerioada de implementareValoare totala Proiect/ programValoare totala finantare localaNecesar finantare locala 2021Estimari 2022Estimari 2023Estimari 2024
1Extindere alimentare cu apă în comuna Cornu Luncii, jud. Suceava/ P.N.D.L.
2015-2021
  4.911.833
541.784
  541.784  –  –  –
2Extindere Rețea de Canalizare în comuna Cornu Luncii, jud. Suceava/ P.N.D.L.  2015-2021  7.331.863  741.228  741.228  –  –  –
3Reabilitatea și modernizarea Școlii Gimnaziale Sasca Mare, com. Cornu Luncii, județul  Suceava/P.N.D.L.  2016-2021  1.127.722  206.111  206.111  –  –  –
4Modernizare, extindere și dotare Școala Dumbrava, sat Dumbrava, com.Cornu Luncii P.N.D.L.  2017-2021  1.773.463  167.326  167.326  –  –  –
5Construire Dispensar Uman în satul Băișești comuna Cornu Luncii/P.N.D.L.  2017-2021  1.879.413  143.299  143.299  –  –  –
  6Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Sasca Mare, Șinca și Păiseni, com. Cornu Luncii P.N.D.L.  2017-2021  9.441.566  345.800  345.800  –  –  –
  7Modernizare și dotare Cămin Cultural în sat Băișești, com. Cornu Luncii/A.F.I.R  2017-2021  1.267.293  89.280  89.280  –  –  –
  8Modernizare drumuri de interes local în lungime totală de 5,5 km în comuna Cornu Luncii/A.F.I.R  2017-2021  5.507.255  295.797  295.797  –  –  –
  9Construire Grădiniță cu program prelungit în satul Dumbrava, com. Cornu Luncii/A.F.I.R.  2017-2021  1.945.282  658.327  658.327  –  –  –
  10Reabilitare și modernizare Drum comunal în sat Păiseni, comuna Cornu Luncii/GAL Confluiențe Nordice  2018-2022  1.437.507  980.955  490.478  490.477  –  –
11Construire grădiniță cu program normal în sat Băișești, comuna Cornu Luncii  2017-2021  1.331.181  153.594  153.594  –
12Construire Cămin Cultural în satul Sasca Mare, comuna Cornu Luncii/C.N.I.  2018-2022  2.402.025  208.980  104.000  104.980  –  –
13Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Cornu Luncii  2018-2022  4.830.001  464.541  232.000  232.541  –  –
14Construire sala de sport cu tribuna 180 locuri in sat Braiesti, com. Cornu Luncii  2018-2021  5.327.914  485.200  485.200  –  –  –
15Construire rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Rădășeni și Cornu Luncii  2020-2024  83.452.370  970.050  470.050  250.000  250.000  –
 TOTAL 133.966.6886.452.2725.124.2741.077.998250.000