Procesul Verbal de selectare, afisare la concursul de recrutare

În conformitate cu prevederile OUG NR.57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor pubiici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aie Dispoziţiei Primarului Cornu Luncii nr. 93/22.03.2022 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava. Comisia de concurs nominalizată prin actul administrativ menţionat anterior s-a întrunit în data de 12.04.2022, ora 10.00 şi a procedat la verificarea îndeplinirilor condiţiilor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii, judetul Suceava, care se va organiza in data de 28.04.2022.