Primăria Comunei Cornu Luncii                                              Aprobat primar,

Nr. 4871 /17.06.2021                                                                  FRON Gheorghe

                        

PROCES-VERBAL DE ANULAREA LICITAȚIEI

Încheiat astăzi 17.06.2021 în cadrul ședinței de licitație publică în vederea concesionării cabinetelor medicale -medicina de familie în suprafață de 81,89 mp, respectiv 77,47 mp, situate în incinta Centrului Medical al comunei Cornu Luncii, str. Căminului nr.1.

Organizator al procedurii: Primăria comunei Cornu Luncii;

Forma de procedură aleasă: licitație publică cu plicuri închise;

Invitația de participare: publicată în data 26.05.2021-Monitorul oficial partea a VI-a, ziarul Bursa de largă circulație nr.100/26.05.2021, ziar local Monitorul de Suceava nr.102 din 27.05.2021 și pe pagina de internet a primăriei www.comunacornuluncii.ro.

Comisia de evaluare, atribuire și licitație publică a ofertelor numită în baza Dispoziției primarului nr.82 din 29.04.2021 formată din:

      1.Cioban Constantin     – președinte

      2.Reprezentant ANAF – membru

      3.Berghieva Liviu         – membru

      4.Vodă Gloria-Ramona – membru

      5.Pitaru Costel              – membru

      6.Tanasă Nicoleta         – secretar

S-a întrunit astăzi 17.06.2021, ora 12,00, la sediul primăriei comunei Cornu Luncii, strada Primăriei nr.51, sala de ședință a primăriei comunei Cornu Luncii în vederea deschiderii și analizării ofertelor depuse de către ofertanți pentru concesionarea obținerii spațiilor pentru cabinetele medicale -medicina de familie.

Data limită de depunerea ofertelor a fost:17.06.2021, ora 10,00.

Față de cele prezentate comisia sus amintită a constat că nu a fost depusă nici o ofertă în acest sens, motiv pentru care comisia anulează procedura de licitație  urmând a se organiza o nouă licitație, în conformitate cu art.318 din OUG nr.57/2019.

Având în vedere art.336, alin.(18) din OUG nr.57/2019, care prevede faptul că în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, la o dată ulterioară stabilită de acesta.

Drept pentru care am încheiat prezentul.

Comisia de evaluare:

 1. Cioban Constantin     – președinte _______________

 2. Reprezentant ANAF  – membru ________________

 3. Berghieva Liviu         – membru ________________

 4. Vodă Gloria-Ramona – membru ________________

 5. Pitaru Costel              – membru _________________

 6. Tanasă Nicoleta         – secretar _________________