Primăria Comunei Cornu Luncii Nr. 4871 /17.06.2021
PROCES-VERBAL DE ANULAREA LICITAŢIEI

Încheiat astăzi 17.06.2021 în cadrul şedinţei de licitaţie publică în vederea concesionării cabinetelor medicale – medicina de familie în suprafaţă de 81,89 mp, respectiv 77,47 mp, situate în incinta Centrului Medical al comunei Cornu Luncii, str. Căminului nr. 1.

Organizator al procedurii: Primăria comunei Comu Luncii;

Forma de procedură aleasă: licitaţie publică cu plicuri închise;

Invitaţia de participare: publicată în data 26.05.2021-Monitorul oficial partea a Vl-a, ziarul Bursa de largă circulaţie nr. 100/26.05.2021, ziar local Monitorul de Suceava nr.102 din 27.05.2021 şi pe pagina de internet a primăriei www.comunacomuluncii.ro.

Comisia de evaluare, atribuire şi licitaţie publică a ofertelor numită în baza Dispoziţiei primarului nr. 82 din 29.04.2021 formată din:

1.Cioban Constantin – preşedinte
2.Reprezentant ANAF – membru
3.Berghieva Liviu – membru
4.Vodă Gloria-Ramona – membru
5. Pitaru Costel – membru
6. Tănasă Nicoleta – secretar

S-a întrunit astăzi 17.06.2021, ora 12,00, la sediul primăriei comunei Comu Luncii, strada Primăriei nr.51, sala de şedinţă a Primăriei comunei Comu Luncii în vederea deschiderii şi analizării ofertelor depuse de către ofertanţi pentru concesionarea obţinerii spaţiilor pentru cabinetele medicale -medicina de familie.

Data limită de depunerea ofertelor a fost: 17.06.2021, ora 10,00.

Faţă de cele prezentate comisia sus amintită a constat că nu a fost depusă nici o ofertă în acest sens, motiv pentru care comisia anulează procedura de licitaţie urmând a se organiza o nouă licitaţie. în conformitate cu art. 318 din OUG nr. 57/2019.

Având în vedere art. 336, alin (18) din OUG nr. 57/2019, care prevede faptul că în cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, la o dată ulterioară stabilită de acesta.

Drept pentru care am încheiat prezentul.

Comisia de evaluare:
1. Cioban Constantin – preşedinte
2. Reprezentant ANAF -membru
3. Berghieva Liviu – membru
4. Vodă Gloria-Ramona – membru
5. Pitaru Costel – membru
6. Tanasă Nicoleta – secretar