Stat de funcţii


Fron Gheorghe – Primar

Cioban Constantin – Viceprimar


Oiaga Constantin – Secretar general comună

Cojocaru Maria – Administratorul public comună

Vultur Petria – Consilier personal al primarului


Compartiment Administrație Publică, Juridic, Achiziții publice, Stare civilă și Bibliotecă comunală

Tanasă Nicoleta – Consilier I

Costin Liliana – Referent bibliotecar I


Birou Contabilitate, Finanțe, Impozite și Taxe Locale

Berghieva Liviu – Inspector I

Iureniuc Pavel – Inspector I

Văcărița Maria – Consilier

Alexandru Viorica – Consilier

Constantin Vasile Ion – Referent


Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizații și Control, Disciplina în construcții

Pitaru Costel – Inspector I


Compartiment agricol și fond funciar

Cofler Alexandru – Consilier I

Vodă Gloria Ramona – Inspector I

Pitaru Milica – Inspector I

Lungu Cristiana Ioana – Inspector I


Compartiment Asistență socială și Autoritate Tutelară

Horea Alexandra – Inspector I

Corduneanu Laura Mihaela – Consilier I


Compartiment Protecția mediului, Situații de Urgență și Apărare împotriva Incendiilor

Danilevici Filip – Consilier I

Cajvan Vasile – Șofer

Turtușan Constantin – Șofer

Constantinescu Constantin – Muncitor

Nistoroaia Iliuță – Muncitor

Tîrnovan Vasile – Muncitor

Turtușan Mihai – Muncitor


Compartiment Poliție Locală

Buta Marcu Toader – Poliţist Comunitar

Chiticariu Virgil Ilie – Agent pază


Compartiment Administrativ și Gospodărie Comunală

Văcărița Cătălin – Consilier

Cajvan Gabriel – Muncitor

Vultur Ștefan – Șofer

Iacob Vasile – Mecanic

Ifrim Florentin  – Șofer

Tetreag Gavril – Șofer PSI

Ciobanu Doru – Șofer PSI

Boca Ilie – Șofer

Crâșmari Măriuța – Administrator


Compartiment Asistență Medicală Comunitară

Chiticaru Elena –  Asistent medical comunitar


Compartiment Cămine Culturale 

Ilișescu Ioan – Consilier

Afilipoaie Lucian – Referent