ROMANIA

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ÎN JUDETUL SUCEAVA
Nr. de înregistrare in Registrul asociaţiilor și fundaţiilor: 4/2009/A/I Cod fiscal 25691947/22.06.2009


În atenţia Doamnei/Domnului Primar

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Județul Suceava, constituită din UAT Județul Suceava și cele 114 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava (Municipiile: Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuţi, Vatra Dornei; Orașele: Broşteni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Gura Humorului, Liteni, Milişăuţi, Salcea, Siret, Solca, Vicovu de Sus și Comunele: Adâncata, Arbore, Baia, Bălăceana , Bălcăuţi, Berchişeşti, Bilca ,Bogdăneşti,Boroaia,Bosanci, Botoşana, Breaza, Brodina, Buneşti,Burla , Cacica, Calafindeşti, Capu Câmpului,  Cârlibaba, Ciocăneşti, Ciprian Porumbescu, Comăneşti, Cornu Luncii, Coşna , Crucea, Dărmăneşti, Dolheşti, Dorna Arini, Dorna Candrenilor,  Dorneşti, Drăgoieşti,Drăguşeni, Dumbrăveni, Fântâna Mare, Fântânele, Forăşti, Frătăuţii Noi,  Frătăuţii Vechi, Frumosu, Fundu Moldovei, Gălăneşti, Grămeşti, Grăniceşti, Hănţeşti , Hârtop , Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Horodniceni, Iacobeni, Iaslovăţ, Ilişeşti , Ipoteşti, Izvoarele Sucevei, Marginea, Mălini, Mănăstirea Humorului, Mitocu Dragomirnei, Moara, Moldova-Suliţa, Moldoviţa, Muşeniţa, Ostra, Panaci, Păltinoasa, Pătrăuţi, Pîrteştii de Jos, Poiana Stampei,  Poieni – Solca, Pojorâta, Preuteşti, Putna, Rădăşeni,Rîşca, Sadova, Satu Mare, Siminicea,  Slatina, Straja, Stroieşti, Stulpicani, Suceviţa, Şaru Dornei, Şcheia, Şerbăuţi , Todireşti, Udeşti, Ulma, Vadu Moldovei, Valea Moldovei, Vama, Vatra Moldoviţei, Vereşti, Vicovu de Jos, Voitinel , Volovăţ, Vultureşti, Zamostea și  Zvoriştea), prin reprezentant legal Președintele Asociației – domnul Silviu-Cristinel CREȚU, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, inițiază consultarea publică și ulterior organizarea dezbaterii publice a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava întocmit de S.C. EPMC Consulting SRL și transmisă de către Biroul gestionare deșeuri din cadrul Consiliului Județean Suceava.

            În acest sens, vă adresăm rugămintea să publicați pe site-ul propriu, începând cu data de 18.08.2021 Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava, anexat prezentei și să asigurați accesul la documentație la sediul primăriei în vederea formulării unor eventuale puncte de vedere, comentarii, propuneri din partea publicului interesat și transmiterea acestora către ADIGD pe adresa de mail adigdsv@gmail.com.

            Afișarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava pe site-ul propriu al fiecărui UAT este prealabilă și obligatorie adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației sus menționate.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE, Silviu – Cristinel CREȚU

Director executiv, Ionela Elena BUCEVSCHI

LINK DOCUMENTATIE