Comisii de specialitate

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism 

Busuioc Corneliu – președinte

Acasandrei Mircea – secretar

Gagea Vasile – membru

Ciurlă Ion – membru

Horea Vasile – membru

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie 

Iacob Petrișor – președinte

Apreutesei Cătălin – secretar

Bîrliba Constantin – membru

Verdeș Lucian – membru

Blanariu Niculai – membru

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor

Cioban Constantin – președinte

Turtușan Constantin – secretar

Gagea Valerian – membru

Ilisei Vasile – membru

Matei Vasile – membru

Hotărârea privind constituirea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cornu Luncii