Nume Afiliere politică
Acasandrei Mircea Consilier PSD
Apreutesei Cătălin Consilier PSD
Bîrliba Constantin Consilier PNL
Blanariu Niculai Consilier PSD
Busuioc Corneliu Constantin Consilier PSD
Cioban Constantin Consilier PSD
Ciurlă Ion Consilier PNL
Gagea Vasile Consilier PSD
Gagea Valerian Consilier PSD
Horea Vasile Consilier PSD
Iacob Petrișor Consilier PSD
Ilisei Vasile Consilier PNL
Matei Vasile Consilier PSD
Turtușan Constantin Consilier PDL
Verdeș Lucian Consilier PDL

Comisii de specialitate

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism având următoarea componenţă:

•  Busuioc Corneliu-Constantin – Președinte

•  Acasandrei Mircea – Secretar

•  Gagea Vasile – Membru

•  Ciurla Ion – Membru

•  Horea Vasile – Membru

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, având următoarea componenţă:

•  Iacob Petrișor – Președinte

•  Apreutesei Cătălin – Secretar

•  Bîrliba Constantin – Membru

•  Verdeș Lucian – Membru

•  Blanariu Niculai – Membru

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, având următoarea componenţă:

•  Cioban Constantin – Președinte

• Turtușan Constantin – Secretar

• Gagea Valerian – Membru

•  Ilisei Vasile – Membru

•  Matei Vasile – Membru