2021

Ședință Ordinară Octombrie 2021

HCL Nr. 79 din 2021 – privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Cornu Luncii, judetul Suceava

Rezultat final concurs promovare grad Compartiment Agricol

Anunț important pentru persoanele cu dizabilități

Anunț concesionare spațiu medical 77,47 mp

Anunț concesionare spațiu medical 81,89 mp

Studiu oportunitate colectare și transport deșeuri în județul Suceava

 

2020

Rezultat final concurs promovare grad profesional Compartiment Salubrizare

Rezultat concurs promovare grad profesional Compartiment Administrație Publică

Rezultat concurs promovare grad profesional Compartiment Contabilitate Finanțe

Anunț organizare examen promovare grad profesional

Anunț concurs promovare

Anunț vânzare teren 1000 mp

Anunț vânzare teren 418 mp

Anunț important persoane dizabilități

Rezultat final concurs post muncitor Compartiment gospodărie comunală

Rezultat concurs proba interviu post muncitor Compartiment gospodărie comunală

Rezultat concurs proba scrisă post muncitor Compartiment gospodărie comunală

Rezultat selecție dosare post muncitor Compartiment gospodărie comunală

Anunț concurs post muncitor Compartiment gospodărire comunală

Anunț participare licitație publică deschisă


2019

Rezultat final concurs post secretar general

Rezultat probă interviu concurs post secretar general

Rezultat probă scrisă concurs post secretar general

Selecție dosare concurs recrutare ocupare funcții publice

Rezultat final concurs post secretar general

Rezultat proba interviu concurs post secretar general

Rezultat probă scrisă concurs post secretar general

Proces verbal selecție dosare post secretar general

Anunț concurs ocupare funcții vacante

Anunț concurs post secretar general

Rezultat final concurs promovare Compartiment gospodărire comunală

Rezultat proba interviu concurs promovare Compartiment gospodărire comunală

Rezultat proba scrisă concurs promovare Compartiment gospodărire comunală

Anunț examen promovare

Rezultat proba scrisă concurs promovare Compartiment asistență socială

Anunț promovare concurs grad Compartiment protecția mediului

Anunț promovare examen grad Compartiment protecția mediului

Anunț concurs promovare grad Compartiment asistență socială


2018

Anunț atribuire contract concesionare spații pentru cabinet stomatologic

Anunț licitație închiriere

Anunț concesionare prin negociere directă

Anunț organizare concurs de recrutare pentru postul de consilier debutant în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărire comunală

Facilități acordate persoanelor fizice și juridice