Anunt privind închirierea pășunilor proprietatea privată a comunei Cornu Luncii, județul Suceava, prin procedura publică de atribuire directă au licitație publică cu strigare

Comuna Comu Luncii, judetul Suceava anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 205,38 hectare pășune ce aparține domeniul privat al comunei Comu Luncii, în ședintă publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație publică cu strigare.

Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 27.05.2021, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Comu Luncii, localitatea Comu Luncii, strada Primăriei, nr. 51.

Înscrierile se fac la sediul Primăriei comunei Comu Luncii în perioada 14.05.2021-24.05.2021 ora 16:00.

Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE membri ai colectivitätii locale și care au sediul social pe teritoriul localității Cornu Luncii.

Pentru suprafețele de pășune situate în satele Sasca Nouă și Sasca Mică, vor participa la licitație numai crescătorii de animale din satele Păiseni, Sasca Mare, Sasca Mică și Sasca Nouă.

Suprafețele de pășuni care nu se pot închiria prin atribuirea directă, vor fi scoase la licitație publică cu strigare în data de 02.06.2021, ora 12:00 la sediul Primäriei Comu Luncii, localitatea Comu Luncii, strada Primărie, nr. 51.

Înscrierile se fac la sediul Primäriei Comu Luncii în perioada 27.05.2021- 02.06.2021 ora 10:00.

Condițiile de înseriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la registratura Primăriei Comu Luncii, din comuna Comu Luncii, strada Primăriei, nr.51, jud. Suceava, tel./fax 0230/542.296 – cost 100 lei – începănd cu data de 14.05.2021.

Primar,
Gheorghe FRON

Anunț închiriere pășuni