Proces verbal de anularea licitației la procedura de licitație publică în vederea concesionării cabinetelor medicale medicina de familie in suprafață de 81,89 mp., respectiv 77,47 mp, situate in incinta Centrului Medical al comunei Comu Luncii, strada Căminului nr.1.

Organizator al procedurii: Primaria comunei Cornu Luncii

Forma de proceduri aleasă: licitație publică cu plicuri închise.

Invitația de participare: publicat din data 19.04.2021 – Monitorul oficial partea a VI-a, ziarul de largă circulație – Bursa, ziar local Monitorul de Suceava, site primărie.

Comisia de evaluare, numită in baza Dispoziției primarului nr. 82 din 29.04.2021 formată din: Cioban Constantin – președinte, Reprezentant ANAF – membru, Berghieva Liviu – membru, Voda Gloria Ramona – membru, Pitaru Costel – membru, Tanasă Nicoleta – secretar, s-a întrunit astăzi 12.05.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii, strada Primăriei nr. 51, sala de ședință în vederea deschiderii și analizării ofertelor depuse de către ofertanți pentru concesionarea spațiilor reprezentând cabinete medicale pentru medicina de familie, în suprafețele sus menționate.

Data limită de depunerea ofertelor a fost: 12.05.2021, ora 10.00.

Față de cele prezentate, comisia sus numită a constat faptul că nu au fost depuse oferte în acest sens, motiv pentru care s-a hotărât anularea procedurii de licitație, urmând a se organiza o nouă licitație în conformitate cu art.318 din OUG nr.5712019.

Având în vedere art. 336, alin.(18) din OUG nr.57/2019, care prevede faptul că, în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, la o dată ulterioară stabilită de aceasta.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal de anulare a licitației.

Comisia de evaluare:

Cioban Constantin – președinte
Reprezentant ANAF – membru
Berghieva Liviu – membru
Voda Gloria Ramona – membru
Pitaru Costel – membru
Tanasă Nicoleta – secretar